Loading

Scandinavian Journal for Leadership & Theology
Skandinavisk Tidsskrift for Ledelse & Teologi

SJLT 6-2019Articles for 2019 will be published continuously until the end of February 2020

Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles

SJLT 5-2018Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles

SJLT 4-2017Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles

SJLT 3-2016Lars Råmunddal
Redaksjonell leder
Editorial

Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles

SJLT 2-2015Lars Råmunddal
Redaksjonell leder
Editorial

Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles