[1]
Råmunddal, L. 2017. Konfesjonelle tradisjoner – problem eller mulighet? Om konfesjonelle tradisjoners betydning for menighetsutvikling. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 4, (Jul. 2017). DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v4.22.