(1)
Råmunddal, L. Konfesjonelle Tradisjoner – Problem Eller Mulighet? Om Konfesjonelle Tradisjoners Betydning for Menighetsutvikling. SJLT 2017, 4.