(1)
RÃ¥munddal, L.; Salvesen, R. Teologi for Endring? Endring I Menigheter I Et Helhetlig Ekklesiologisk Perspektiv. SJLT 2019, 6.