Jørgensen, K. (2016). Lederskab og spiritualitet i en missional kirke: Missionale perspektiver på lederskabets ansvar for at udvikle menighedens spiritualitet. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 3. https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.17