Svensson, J. (2020). Pastoralt ledarskap och konvertiter: En diskussion om ledarskap i kyrkan i relation till konvertiter och Migrationsverket. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 7. https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.44