SVENSSON, J. Pastoralt ledarskap och konvertiter: En diskussion om ledarskap i kyrkan i relation till konvertiter och Migrationsverket. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, [S. l.], v. 7, 2020. DOI: 10.53311/sjlt.v7.44. Disponível em: http://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/44. Acesso em: 3 dec. 2021.