Råmunddal, Lars, and Reidar Salvesen. 2019. “Teologi for Endring? Endring I Menigheter I Et Helhetlig Ekklesiologisk Perspektiv”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 6 (January). https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.41.