Råmunddal, L. (2017) “Konfesjonelle tradisjoner – problem eller mulighet? Om konfesjonelle tradisjoners betydning for menighetsutvikling”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 4. doi: 10.53311/sjlt.v4.22.