Råmunddal, L. and Salvesen, R. (2019) “Teologi for endring? Endring i menigheter i et helhetlig ekklesiologisk perspektiv”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. doi: 10.53311/sjlt.v6.41.