[1]
L. Råmunddal, “Konfesjonelle tradisjoner – problem eller mulighet? Om konfesjonelle tradisjoners betydning for menighetsutvikling”, SJLT, vol. 4, Jul. 2017.