[1]
L. Råmunddal and R. Salvesen, “Teologi for endring? Endring i menigheter i et helhetlig ekklesiologisk perspektiv”, SJLT, vol. 6, Jan. 2019.