[1]
J. Svensson, “Pastoralt ledarskap och konvertiter: En diskussion om ledarskap i kyrkan i relation till konvertiter och Migrationsverket”, SJLT, vol. 7, Jan. 2020.