Råmunddal, L., and R. Salvesen. “Teologi for Endring? Endring I Menigheter I Et Helhetlig Ekklesiologisk Perspektiv”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 6, Jan. 2019, doi:10.53311/sjlt.v6.41.