Råmunddal , Lars, and António Barbosa da Silva. “Teologisk Normativitet Og Menighetsutvikling: Om Den Teologiske Normativitetens Betydning for Menighetsutviklende Tenkning Og Praksis”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 3 (November 11, 2016). Accessed October 23, 2021. http://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/14.