Råmunddal, Lars. “Konfesjonelle Tradisjoner – Problem Eller Mulighet? Om Konfesjonelle Tradisjoners Betydning for Menighetsutvikling”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 4 (July 4, 2017). Accessed December 3, 2021. http://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/22.