Råmunddal, Lars, and Reidar Salvesen. “Teologi for Endring? Endring I Menigheter I Et Helhetlig Ekklesiologisk Perspektiv”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 6 (January 12, 2019). Accessed October 23, 2021. http://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/41.