Råmunddal, Lars. “Hva Handler Menighetsutvikling Egentlig Om? En drøfting Av Ulike Strategiske tilnærminger Til Menighetsutvikling I Lys Av En Helhetlig Ekklesiologisk Modell”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 2 (November 11, 2015). Accessed October 23, 2021. http://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/5.