1.
Svensson J. Pastoralt ledarskap och konvertiter: En diskussion om ledarskap i kyrkan i relation till konvertiter och Migrationsverket. SJLT [Internet]. 2020 Jan. 12 [cited 2021 Dec. 3];7. Available from: http://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/44