Loading

Scandinavian Journal for Leadership & Theology
Skandinavisk Tidsskrift for Ledelse & Teologi

SJLT 5-20182018 articles will be continuously published until the end of February 2019

Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles

SJLT 4-2017Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles

SJLT 3-2016Lars Råmunddal
Redaksjonell leder
Editorial

Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles

SJLT 2-2015Lars Råmunddal
Redaksjonell leder
Editorial

Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles