Loading

Scandinavian Journal for Leadership & Theology
Skandinavisk Tidsskrift for Ledelse & Teologi

SJLT 4-2017Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles

Articles accepted by SJLT's editors in 2017 will be published continuously until February 20, 2018.

SJLT 3-2016Lars Råmunddal
Redaksjonell leder
Editorial

Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles

SJLT 2-2015Lars Råmunddal
Redaksjonell leder
Editorial

Fagfellevurderte artikler
Peer reviewed articles