About SJLT

English

Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) er et digitalt open access-tidsskrift som utgis av Örebro Teologiska Högskola (ÖTH), Høyskolen for Ledelse og Teologi (HTL) og Ansgar høyskole.

SJLT har som teologisk basis den apostoliske trosbekjennelse og Lausanne-pakten, og tidsskriftet utgir artikler innenfor feltet ledelse og teologi.

SJLT utgir bare vitenskapelige (dvs. peer review-leste) artikler, og er på Nivå 1 i det norske publiseringssystemet.

Publiseringsspråk i SJLT er engelsk og de tre skandinaviske språkene (svensk, dansk og norsk). Alle artikler har et sammendrag på engelsk (abstract).

 

Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) is a digital and open-access journal published by Örebro School of Theology, Norwegian School of Leadership and Theology and Ansgar University College.

SJLT’s theological basis is the Apostles’ Creed and the Lausanne covenant, and the journal publishes articles in the field of leadership and theology.

SJLT publishes academic (eg peer-reviewed) articles.

SJLT is published in English and the Scandinavian languages (Swedish, Danish and Norwegian). All articles have an English abstract.

Redaksjonelt team (Editors)

  • Docent Roland Spjuth, Ph.D., Lund Universitet, lektor Örebro Teologiska Högskola
  • Professor Jan Inge Jenssen, dr. oecon, Universitetet i Agder
  • Dosent Lars Råmunddal, Ph.D., Ansgar høyskole, ansvarlig redaktør (Editor in Chief)

Redaksjonsråd (Editorial Board)

  • Professor Ingunn Folkestad Breistein, dr. teol., rektor ved Ansgar høyskole, professor II Agder Universitet
  • Professor Greger Andersson, Ph.D., Örebro Universitet, lektor Örebro Teologiska Högskola
  • Førsteamanuensis Karl Inge Tangen, Ph.D., rektor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi
  • Professor António Barbosa da Silva, theol. dr., Ansgar høyskole
  • Docent Anders Gerdmar, theol.dr., Uppsala Universitet, rektor Skandinavisk Teologisk Högskola

 

Redaksjonelle støttefunksjoner (Editorial support)

  • Bibliotekar (Librarian) Birgit Myrene, Ansgar høyskole
  • Systemansvarlig (System Administrator) Bjørn Øivind Johansen, Ansgar høyskole