Editorial
PDF

How to Cite

Råmunddal, L. (2016). Editorial. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 3. https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.11

Abstract

Denne utgaven av Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) inneholder til sammen sju fagfellevurderte artikler.

To av artiklene har bakgrunn i forskningskonferansen «Skandinavisk kirkeliv i end- ring» som ble avholdt ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand 16.-17. juni 2016. På denne konferansen ble det holdt foredrag og lagt fram papers om endringsprosesser som fore- går i hele Skandinavia og spesifikt knyttet til lavkirkeligheten og frikirkeligheten.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.11
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Lars Råmunddal