Frikyrklig ecklesiologi?
PDF

Keywords

Peter Halldorf
ecclesiology

How to Cite

Lindé, F. (2015). Frikyrklig ecklesiologi? Peter Halldorfs kyrkosyn under diskussion. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 2. https://doi.org/10.53311/sjlt.v2.2

Abstract

A Free Church Ecclesiology? Peter Halldorf’s View of the Church under Discussion

There has been a change in the ecclesiology of the well-known Pentecostal pastor and author Peter Halldorf. His ecclesiology was first centered on the individual Christian and he appears to have regarded the church as a group of praying individuals. This ecclesiology could perhaps be regarded to be in line with the ecclesiology of the Swedish Pentecostal movement, the starting point of Halldorf’s ecclesiological processing. Halldorf’s later ecclesiology has taken a controversial turn and is influenced by the Orthodox Church and the Ecumenical Movement. The Pentecostal movement in Sweden has in recent decades undergone major changes which have led to an unclear self-understanding. In spite of the fact that Halldorf is very influential as a pastor and writer, his alternative ecclesiology has not been received as a serious alternative within the Pentecostal movement. In this article I discuss trajectories in Halldorf’s ecclesiology in relation to the ecclesiology of John Howard Yoder. My aim is to provide a Free Church evaluation of Halldorf’s trajectories and my claim is that his development does not necessarily stand in disagreement with the Swedish Pentecostal movement, if one considers the movement’s Baptistic roots. It is therefore possible that Halldorf’s trajectory is a path to follow for the Swedish Pentecostal movement, a movement searching for an identity. It is at the same time possible that the Free Church ecclesiology of Yoder may deepen Halldorf's own ecclesiology.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v2.2
PDF

References

Asadi, Arash. (2014, 11 juli). Peter Halldorf vill se nattvard varje vecka i frikyrkan. Hämtad den 24 November, 2014 från http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/07/11/Peter-Halldorf-vill-se-nattvard-varje-vecka-i-frikyrkan

Berntson‚ Martin, Nilsson‚ Bertil & Wejryd‚ Cecilia. (2012). Kyrka i Sverige: introduktion till svensk kyrkohistoria. Skellefteå: Artos.

Brodd, Sven-Erik. & Weman, Gunnar. (2012). Kyrka i olika meningar: kortklippta texter med ecklesiologiska kommentarer. Skellefteå: Artos & Norma.

Carlsson, Carl-Gustav. (2005). Lewi Pethrus och den svenska Pingströrelsen. I Ingmar Brohed (red), Sveriges kyrkohistoria, band 8: Religionsfrihetens och ekumenikens tid (s. 381–385). Stockholm: Verbum.

Erixon, Björne. (2007). Från Pethrus till Petrus: Upplevelseekumeniken prioriterades inom Pingströrelsen. I Claes Waern (red), Pingströrelsen, del 2: Verksamheter och särdrag under 1900-talet (s. 392–403). Örebro: Libris.

Evangeliska Frikyrkan. (2012). Evangeliska Frikyrkans tro och självförståelse. Hämtad den 24 Juli, 2014 från http://www.efk.se/download/18.3d91df00135cb01865e84b4/-1381761774529/tro+och+sj%C3%A4lvf%C3%B6rst%C3%A5else_20120323.pdf

Fahlgren, Sune. (2006). Predikantskap och församling: sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2006. Uppsala.

Halldorf, Peter. (1984). Radikal tro: Utmaning till en ung generation. Stockholm: Förlaget Filadelfia.

Halldorf, Peter. (1986). Gå ut i strid: Kampskrift för lärjungar. Stockholm: InterSkrift. Halldorf, Peter. (1991). Dårarnas längtan: en bok om att leva inifrån i en omöjlig värld. Stockholm: Interskrift.

Halldorf, Peter. (1997). Hädanefter blir vägen väglös. Göteborg: Pilgrim.

Halldorf, Peter. (1999). Öppning. Pilgrim: en tidsskrift för andlig vägledning, 6(2) s. 4–5.

Halldorf, Peter. (2006). Andens folk: en lärjungavandring genom Apostlagärningarna. Örebro: Cordia.

Josefsson, Ulrik. (2007). Vi förkunnar ett fulltonigt evangelium: Pingströrelsens lära och liv. I Claes Waern (red), Pingströrelsen, del 2: Verksamheter och särdrag under 1900-talet (s. 10–23). Örebro: Libris.

Kärkkäinen, Veli-Matti. (2002). An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical & Global Perspectives. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

Nilsson, Nils-Olov. (2011). Anden och vi har beslutat: den svenska pingströrelsens förändringsprocess. Örebro: Evangeliipress.

Nyberg Oskarsson, Gunilla. (2007) Pingströrelsen 1920-talet: Fler än 240 församlingar bildade under tio år – Den nya rörelsen växte snabbt trots inre kriser. I Claes Waern (red), Pingströrelsen, del 1: Händelser och utveckling under 1900-talet (s. 46–88). Örebro: Libris.

Pingst. (u.å.). Beskrivning av Pingströrelsen. Hämtad den 24 Juli, 2014 från http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=52&oid=5819

Stävare, Nils-Eije. (2007). Sekulariseringen förändrade förkunnelsen: Predikningar och predikanter under ett århundrade. I Claes Waern (red), Pingströrelsen, del 2: Verksamheter och särdrag under 1900-talet (s. 82-111). Örebro: Libris.

Yoder, John Howard. (1990). Vad gör du då?. Örebro: Libris.

Yoder, John Howard. (1994). The Politics of Jesus: Vicit Agnus Noster. (2. ed.) Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co.

Yoder, John Howard. (1998). The Royal Priesthood: Essays Ecclesiological and Ecumenical. Scottdale: Herald Press.

Yoder, John Howard. (2002). For The Nations: Essays Evangelical and Public. Eugene: Wipf and Stock Publishers.

Yoder, John Howard. (2003). Liv i Församlingen. Örebro: Libris.

Yoder, John Howard. (2008). The Jewish-Christian Schism Revisited. Scottdale: Herald Press.

Yoder, John Howard. (2011). The Priestly Kingdom: Social Ethics as Gospel. Notre Dame: University of Notre Dame Press

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Scandinavian Journal for Leadership & Theology