Den komplekse pastorrollen
PDF Norwegian
PDF English

Keywords

Pastorrollen
Pinsebevegelsen
VERT-modellen
praktisk teologi
pastoral ledelse
tidsbruk
menighet
livssyklusteori

How to Cite

Jarle Waldemar. (2023). Den komplekse pastorrollen: En kvantitativ studie blant pinsepastorer. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 10, 220–242. https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.68

Abstract

The complex role of the pastor: A quantitative study among Pentecostal pastors
This study explores the role of the pastor, which has evolved over time and surpasses simply being a spiritual leader. Success as a pastor also requires leadership, administrative, and relational skills. This study focuses on the pastor's role within the Pentecostal movement in Norway. A survey was conducted among 69 Pentecostal pastors to analyze their role and the resource allocation. The study argues that spiritual leadership among pastors comprises both liturgical and organizational leadership and reveals that pastors in the Pentecostal movement in Norway aspire to be spiritual leaders rather than administrative leaders. The life cycle theory (Jenssen, 2020) and the SERVE model (Tangen, 2024) are utilized to illuminate how the pastor's role can be most effective based on church size.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.68
PDF Norwegian
PDF English

References

Bass, B. M. (1990). Handbook of leadership (3rd ed.). Free Press.

Blizzard, S.W. (1956). The Minister`s Dilemma. Christian Century, 73, 508-510.

Blizzard, S.W. (1958) The Parish minister's self-image of his master role. Pastoral Psychol 9, 25–32. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01743571

Borgen, P. og Haraldsø, B. (1993) Kristne kirker og trossamfunn. Tapir forlag.

Brochs-Haukedal, W. (2010). Arbeids- og lederpsykologi. 8 utg. Oslo: Cappelen Damm AS.

Buchanan, E. (1989). A Behavioral Study of Functional Roles of Clergy and Implications for Continuing Education. Paper presented at the annual meeting of the American Association for Adult and Continuing Education. Atlantic, N. J.

George, C., & Bird, W. (2017). How to Break Growth Barriers: Capturing Overlooked Opportunities for Church Growth Grand. Rapids: Baker Books.

Greiner, L. E. (1972). Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, 50(4), 37-46.

Hegstad, H. (2003): Hva er menighetsutvikling, og hvorfor behøves det? Halvårsskrift for praktisk teologi 20, 1

Huy, Q. N. (2001). Time, temporal capability and planed change. Academy of Management Review, 26, 601-623. DOI: https://doi.org/10.5465/amr.2001.5393897

Jacobsen, D. I. og Thorsvik, J. (2016) Hvordan organisasjoner fungerer. 4.utgave. Fagbokforlaget.

Jenssen, J-I (2019) Menighetsstuktur og endring. Høyskolen for ledelse og teologi. Upublisert artikkel.

Jenssen, J-I (2020) How Church Leadership May Influence Growth by Applying an Organizational Life Cycle Perspective on Church Development. Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) 7, 2020. DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.48

Kaufman, T.S. (2014). A Plea for Ethnographic Methods and a Spirituality of Everyday Life in the Study of Christian Spirituality: A Norwegian Case of Clergy Spirituality. Spiritus: A Journal of Christian Spirituality 14(1), 94-102. DOI: https://doi.org/10.1353/scs.2014.0018

Kaufman, T. S., & Danbolt, L. J. (2020). Hva er praktisk teologi? Tidsskrift for praktisk teologi, 37(1), 4-18. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2871-2021-01-02

Kuhne, G., & Donaldson, J. (1995). Balancing Ministry and Management: An Exploratory Study of Pastoral Work Activities. Review of Religious Research, 37(2), 147-163. DOI: https://doi.org/10.2307/3512398

McGrath, A. (1999) Christian Spirituality. Blackwell Publishers.

Meistad, T. (2000) Kristendommens historie: en innføring. Høyskoleforlaget.

Mintzberg, H. (1973) The Nature of Managerial Work. Harper & Row

Mintzberg, H. (2009) Managing. Prentice Hall.

Mintzberg, H. (2010) Developing Naturally: from Management to Organization to Society to Selves. https://mintzberg.org/articles

Mintzberg, H. (2011) From Management Development to Organization Development with IMpact OD Practitioner (Vol. 43 No. 3 2011) https://mintzberg.org/articles

Nauss, A. (1995). The pastor as leader: Shepherd, rancher, or…? Journal of Psychology and Theology, 23(2), 115–128. DOI: https://doi.org/10.1177/009164719502300204

Nordby, G. A. (2020) Ledelse i menighet. Qualica forlag.

Nordby, H. (2017) Konflikthåndering for ledere. Gyldendal Akademisk.

Pinsebevegelsen. (2021, 6. oktober). Pinsebevegelsen i Norge. https://pinsebevegelsen.no/pinsebevegelsen/om-pinsebevegelsen

Phelps, R., Adams, R., & Bessant, J. (2007). Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learning. International Journal of Management Reviews, 9(1), 1-30. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00200.x

Råmunddal, L. (2015) Hva handler menighetsutvikling egentlig om? Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) 2, 2015. DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v2.5

Råmunddal, L. (2020) Bygge kirke. Bidrag til en teologi for menighetsutvikling. SJLT Publishing. DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.pub01

Sandtorp, B. (2011). Hvordan utøves pastoryrket i baptistmenigheter? – Et intervju- og observasjons-studium. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole. (Masteroppgave i verdibasert ledelse)

Saxegaard, F. (2009). Presten som symboliserende, strategisk og samhandlende leder: en modell for sokneprestens lederskap i folkekirken. Halvårsskrift for praktisk teologi, 26(2), 17-28.

Sirris, S. (2013) Pastoral ledelse i praksis. En empirisk undersøkelse av forholdet mellom soknepresters utøvelse av ledelse og forståelse av egne lederroller. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole. (Masteroppgave i verdibasert ledelse)

Sirris, S. (2014) Hva særpreger sokneprestersledelsesforståelse? Soknepresters lederroller mellom styring og ledelse. Tidsskrift for Praktisk teologi, 31 (1).

Sirris, S. (2016) Arbeidsdager mellom profesjon, ledelse og organisasjon – soknepresters tidsbruk og aktivitetsmønstre. Teologisk Tidsskrift, 4(1), 60–88. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2016-01-05

Sirris, S. (2019): “The pastors’ dilemma” revisited. Religious leaders connecting the spiritual and organizational realms through conceptual work, Journal of Management, Spirituality & Religion. DOI: https://doi.org/10.1080/14766086.2019.1574599

Sirris, S. (2022) Profesjon og ledelse i Den norske kirke. Organisering av arbeid i en kirke i endring. Cappelen Damm Akademisk.

Sirris, S. & Askeland, H. (2021). Roller, identitet og ledelse i praksis. I S. Sirris & H. Askeland (Red.), Kirkelig organisering og ledelse: Et verdibasert og praksisorientert perspektiv (Kap. 9, s. 201–221). Cappelen Damm Akademisk. DOI: https://doi.org/10.23865/noasp.129.ch9

Skjævesland, O. (1993) Huset av levende steiner. Verbum.

Tangen, K. I. (2012) Ecclesial Identification Beyond Late Modern Individualism?: A Case Study of Life Strategies DOI: https://doi.org/10.1163/9789004184800

in Growing Late Modern Churches. Leiden: Brill.

Tangen, K. I. (2014) Om å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk. Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) 1, 2014 DOI: https://doi.org/10.53311/2014.1.6

Tangen, K. I. (2018) Leadership as Participation in the Hospitality of God, A Reading of Luke–Acts. Journal of Pentecostal theology, 27. DOI: https://doi.org/10.1163/17455251-02702010

Wagner, C. P. (1984). Leading your Church To Growth. Harrow, Middelsex: March Europe.

Yukl, G. (2010) Leadership in Organizations (7th ed., Global edition). Pearson.

Yukl, G. (2012) Effective Leadership Behavior: What We Know and What Questions Need More Attention. Academy of Management Perspective, 26(4), 66–85. DOI: https://doi.org/10.5465/amp.2012.0088

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Jarle Waldemar