[1]
RÃ¥munddal , L. and Barbosa da Silva, A. 2016. Teologisk normativitet og menighetsutvikling: Om den teologiske normativitetens betydning for menighetsutviklende tenkning og praksis. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 3, (Nov. 2016). DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.14.