[1]
Sirris, S. 2017. Å arbeide med verdier i kirken: Etisk refleksjonsveiledning og verdibevissthet i religiøse organisasjoner. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 4, (Nov. 2017). DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v4.28.