[1]
Andersen, J.D.L. , Smidsrød, Åse-M. and Tangen, K.I. 2019. Kvinnelige ledere i kirken: Et pentekostalt perspektiv. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 6, (Jan. 2019). DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.40.