[1]
RÃ¥munddal, L. and Salvesen, R. 2019. Teologi for endring? Endring i menigheter i et helhetlig ekklesiologisk perspektiv. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 6, (Jan. 2019). DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.41.