[1]
Austnaberg, H. 2020. Undervisningsarbeidarar og dåpsopplæring i Den norske kyrkja. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 7, (Jan. 2020). DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.46.