[1]
Råmunddal, L. 2015. Hva handler menighetsutvikling egentlig om? En drøfting av ulike strategiske tilnærminger til menighetsutvikling i lys av en helhetlig ekklesiologisk modell. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 2, (Nov. 2015). DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v2.5.