[1]
Tangen, K.I. 2014. Om å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 1, (Jan. 2014). DOI:https://doi.org/10.53311/2014.1.6.