[1]
Birkedal, E. and Askeland, H. 2022. Kirkelig demokrati under korona-pandemien: En studie av valgte kirkelederes delaktighet i beslutninger om tiltak i Den norske kirke . Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 9, (Feb. 2022), 1–25. DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v9.64.