[1]
Jakobsen, M. 2022. Kristus og naturen: Hvordan motivere til miljøengasjement i kirke og menighet?. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 9, (Feb. 2022), 26–44. DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v9.67.