(1)
Dahle, L. Læringsarenaer Som Kan Fostre Misjonalt Lederskap: En drøfting Av Cape Town-erklæringens Evangelikale Og Missiologiske Bidrag Til Lederutvikling. SJLT 2016, 3.