(1)
RÃ¥munddal , L. .; Barbosa da Silva, A. Teologisk Normativitet Og Menighetsutvikling: Om Den Teologiske Normativitetens Betydning for Menighetsutviklende Tenkning Og Praksis. SJLT 2016, 3.