(1)
Svensson, J. Pastoralt Ledarskap Och Konvertiter: En Diskussion Om Ledarskap I Kyrkan I Relation till Konvertiter Och Migrationsverket. SJLT 2020, 7.