(1)
Sand, H. Mening Och samhörighet: Unga Vuxna I Dagens Svenska pingstförsamlingar. SJLT 2020, 7.