(1)
Råmunddal, L. Hva Handler Menighetsutvikling Egentlig Om? En drøfting Av Ulike Strategiske tilnærminger Til Menighetsutvikling I Lys Av En Helhetlig Ekklesiologisk Modell. SJLT 2015, 2.