(1)
Sundkvist, B. Församlingsspiritualitet I Ett Liturgiskt Perspektiv. SJLT 2014, 1.