(1)
Birkedal, E.; Askeland, H. Kirkelig Demokrati under Korona-Pandemien: En Studie Av Valgte Kirkelederes Delaktighet I Beslutninger Om Tiltak I Den Norske Kirke. SJLT 2022, 9, 1-25.