Spjuth , R., & Wenell, F. (2016). Låg- och frikyrklig teologisk utbildning i ett efterkristet Skandinavien. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 3. https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.12