RÃ¥munddal , L. ., & Barbosa da Silva, A. (2016). Teologisk normativitet og menighetsutvikling: Om den teologiske normativitetens betydning for menighetsutviklende tenkning og praksis. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 3. https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.14