Råmunddal, L. (2017). Konfesjonelle tradisjoner – problem eller mulighet? Om konfesjonelle tradisjoners betydning for menighetsutvikling. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 4. https://doi.org/10.53311/sjlt.v4.22