Sirris, S. (2017). Å arbeide med verdier i kirken: Etisk refleksjonsveiledning og verdibevissthet i religiøse organisasjoner. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 4. https://doi.org/10.53311/sjlt.v4.28