Fjeld, B. Øyvind. (2015). Evangelikalismen utfordret: En kritisk drøfting av kunnskapsteorien hos James K.A. Smith og i bevegelsen Radical Orthodoxy. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 2. https://doi.org/10.53311/sjlt.v2i.3