RÃ¥munddal, L., & Salvesen, R. (2019). Teologi for endring? Endring i menigheter i et helhetlig ekklesiologisk perspektiv. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.41