Tangen, K. I. (2020). Pentekostal spiritualitet, økoteologi og miljøengasjement: Et bidrag til utvikling av en pentekostal og karismatisk spiritualitet som kan integrere elementer av økoteologi og miljøetikk. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 7. https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.43