Sand, H. (2020). Mening och samhörighet: Unga vuxna i dagens svenska pingstförsamlingar. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 7. https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.49