Råmunddal, L. (2015). Hva handler menighetsutvikling egentlig om? En drøfting av ulike strategiske tilnærminger til menighetsutvikling i lys av en helhetlig ekklesiologisk modell. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 2. https://doi.org/10.53311/sjlt.v2.5