Hallenius, M. (2021). Trosbaserade organisationer och professionsutveckling: Ett case för praktisk teologi?. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 8. https://doi.org/10.53311/sjlt.v8.50